Utbyte av lärresurser

Foto: Britt-Marie Ringblom
Foto: Britt-Marie Ringblom

Idag träffades lärare från UCN och HV för att påbörja arbetet med urval och produktion av delade lärresurer eller gemensamma OER. Det blev en trevlig och givande dag där vi fick lära om varandras utbildningar och nationella system. Samtidigt fick vi också börja lära känna varandra och alla var övertygade om att detta bara var början på ett ett långt och givande samarbete. Denna gång var vi Trollhättan och nästa tillfälle som är den 3 maj träffas vi på UCN i Aalborg.

Resultatet från dagen blev att lärare från UCN och Högskolan Väst tar med sig önskemål om lärresurer hem för att diskutera med kollegor om innehåll och struktur för produktionen. Dessa presenteras sedan i form av “pitch” på den kommande träffen. Två områden diskuterades och dessa var Media och IT.

Den 3 maj kommer UCN att presentera:
Media; Tryck med InDesign samt Projekt och gruppdynamik
IT; Javaprogrammering, UML och systemdesign samt Spelpraktik

Högskolan Väst presenterar:
Media; Ljud för multimedia samt Ljuddesign
IT; Microsoft NAV samt IT-säkerhet