Quick Match i Pendlerbroen

Efter det velbesøgte formøde for studerende den 19. april var det med en vis forhåbning, at Pendlerbroens fjerde Quick match arrangement skulle afholdes den 2. maj.

Det viste sig, at langt de fleste inviterede virksomheder og studerende mødte op til arrangementet hvor der blev udvekslet ønsker og præferencer for hinanden vedrørende de studerendes kommende praktikophold. I alt deltog 14 virksomheder, og de indledte med hver deres Pitch om virksomheden og de ønsker, de havde til praktikantens kompetencer. Derefter startede Speed dating hvor de studerende havde 5 minutter ved hver virksomhed til at ”sælge sig selv”. De var blevet bedt om at forberede et CV og medbringe portfolio.

En evaluering foretaget på baggrund af de første workshops viser, at de deltagende virksomheder er meget tilfredse med konceptet, der ifølge dem har sikret et rigtig godt match for begge parter ved de studerendes praktikophold.​