Om Pendlerbroen

Pendlerbroen – et projekt under Interreg Öks

Pendlerbroen er et projekt under programmet Interreg. Öresund-Kattegat-Skagerak og støttes af Den europæiske regionale udviklingsfond.

Læs mere om Pendlerbroen i de to foldere på hhv. dansk og svensk:

folder-danskfolder-svensk

 

 

 

 

 

Projektet hører til indsatsområdet Sysselsättning, herunder investeringsprioritering 4.2: “Integrering av gränsöverskridande arbetsmarknader, inkludive gränsöverskridande rörlighet, gemensamma lokala sysselsättningsinitiativ, informations – och rådgivningstjänster samt gemensam utbildning.”

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program, der støtter projekter mellem danskere, svenskere og nordmænd, som vil løse fælles udfordringer inden for 4 indsatsområder i perioden 2014-2020.

De fire indsatsområder er: Innovation, Grøn økonomi, transport og beskæftigelse

Området omkring Öresund, Kattegat og Skagerrak har flere end ni millioner indbyggere, to hovedstæder, flere end 30 universiteter og er forbundet af hav. Området har derudover en fælles historie, der går mange tusinder af år tilbage.

Læs mer om Interreg.

Om Pendlerbroen

Pendlerbroens vigtigste mål er at øge udbud og efterspørgsel af arbejdskraft inden for Interreg. Kattegat – Skagerak ved at iværksætte initiativer, der fremmer arbejdskraftens bevægelighed på tværs af grænserne Norddanmark og Sydvestsverige. Målet opfyldes ved at udvikle effektive kompetencematch-processer i og i mellem de to regioner og ved at udvikle tiltag til understøttelse af fysisk og digital pendling for studerende og beskæftigede i projektets partnerinstitutioner og – organisationer.

Partnerne i Pendlerbroen er: University College Nordjylland (UCN), Högskolan Väst, Aalborg Kommune, Sotenäs kommune og Kunskapsförbundet Väst.

Pendlerbroen arbejder konkret med:

 • Udvikling af fælles kursusudbudsportal for studerende ved UCN og Högskolan Väst
 • Udvikling af fælles uddannelsesmoduler
 • En app til udbud og efterspørgsel af spidskompetencer – et “kompetence-loppemarked”
 • Undersøgelser af mulige digitale løsninger til mere effektiv kompetencematch
 • Udvikling af en ”digital bro” i form af en mobil app
 • Øget digital og fysisk pendling blandt studerende og erhverv i de to deltagende regioner

Værdien af det grænseoverskridende samarbejde vil være dette projekts bidrag til etableringen af et fælles arbejdsmarked i Interreg ÖKS.

Det/de forventede resultat/er I projektet inkluderer:

 • Identifikation af eksisterende behov for og udbud af kompetencer, som kan tilgodeses via digital pendling
 • Identifikation af hvilket behov for support (cross-border) pendlere vil have.
 • Etablering lokal support i de to regioner
 • Minimering af sproglige barrierer
 • Øget bevågenhed på erhvervsliv i de to regioner
 • Større viden om hvilke spidskompetencer, der forefindes i relevante erhverv
 • Større mulighed for praktikforløb og projektsamarbejder blandt studerende i de to regioner
 • Udbud af fælles uddannelsesmoduler
 • Digitale værktøjer og applikationer til understøttelse af digital pendling