Partnermøde 9

Pendlerbroen afholdte partnermøde 9 i Göteborg d. 5. – 6. september 2017

Vi havde deltagelses af vores Taskforce, som er:

  • Kent Javette, Procesleder inden for uddannelse ved Fyrbodals kommunalförbund
  • Mikael Erlandson, Regionchef, Västra Götaland
  • Charlotte Damborg, Konsulent inden for Viden og Innovation ved Region Nordjylland
  • Christina Zinck Folmand Knudsen, International projektkoordinator ved Aalborg Kommune

IMG_0700På billedet fra højre: Kent Javette, Charlotte Damborg, Erika Karlsson, Charlotte Heigaard Jensen, Christina Zinck Folmand Knudsen og Lars Busk Jørgensen. Mikael Erlandson kunne desværre ikke deltage i mødet.

Task force skal hjælpe os med gode råd til forankring af projektets aktiviteter samt give anbefalinger i selve projektperioden.

Det blev et godt møde med oplæg fra Taskforce som baggrund for gruppearbejde med vores aktiviteter især inden for grænseoverskridende aktiviteter. Hver gruppe skulle danne to konkrete aktiviteter, som understøtter vores projekts hovedaktiviteter. Hver aktivitet skulle i videst mulige omfang bemandes og have en fast dato.

Under Aktiviteter kan du læse mere om projektets kommende aktiviteter i efteråret 2017.