Partnermøde 10

d. 7. – 8. November 2017 afholdte Pendlerbroen sit tiende partnermøde i Aalborg. Mødet havde fokus på de opgaver, som mangler i projektet og som vi kommer til at arbejde med i løbet af foråret 2018 samt projektets slutkonference d. 16. – 17. maj 2018.

Billeder fra Partnermøde 10

Der var ligeledes arrangeret et besøg hos virksomheden Ask Cody (se fotos herunder)

Ask Cody har deltaget i Pendlerbroens Quick Matches tidligere og har fundet praktikanter ad denne vej. Det var spændende at høre om deres processer i forbindelse med deres ansættelse af praktikanter. De fleste studerende, som havde været i praktik havde fortsat et samarbejde med virksomheden efter endt praktik,  idet de skrev speciale og efterfølgende fik en fastansættelse.

Der blev ved besøget åbnet mulighed for at svenske studerende kan søge praktikplads næste efterår.