Statusartikel 3.1 – Match af uddannelser

Denne artikel omhandler match af uddannelser, dvs. samarbejdet mellem bl.a. to partnere i projektet herunder Högskolan Väst og UCN. Artiklen ønsker at redegøre for og kortlægge hvilke fælles uddannelsesforløb og moduler, som er blevet til i løbet af projektets levetid.

Læs artiklen her