Statusartikel 3.3 – Game Incubator

Hvad er det?
Game Incubator er et praktik forløb der har ét fokus: game development.
Spil industrien er en hastigt voksende digital branche, og computer spil er en central passion for vores studerende. Game Incubator er et tværfagligt forløb, hvor grupper af studerende med forskellig faglig baggrund samles og i løbet af 10 uger realiserer et ’Minimal Viable Produkt’ – en spilbar prototype – for et computer spil.

Hvad er der præsteret nu
Første beta test af Game Incubator forløbet har været afholdt i februar til april 2017, hvor en gruppe på 4 studerende fra Datamatiker (Computer Science) samt multimediedesigner (Multimedia design and Communication) har deltaget i forløbet på UCN. Erfaringerne herfra var rigtigt skarpe; de studerende var begejstrede for forløbet, og opnåede gode resultater ved deres efterfølgende eksamen på deres respektive
uddannelser.
Næste forløb i Game Incubator starter i september. Der har været afholdt personlige interviews med næste
gruppe af studerende, og et lidt større team på 6 studerende ser frem til september.

Grænseoverskridende merværdi
Spilbranchen agerer globalt, på tværs af landegrænser og på tværs af kulturer. Game Incubator projektet har ind til nu kun været forankret i Danmark, men forventningen er at der startes et tilsvarende forløb op i Sverige, og at studerende fremover frit vil kunne vælge imellem de to forløb, ud fra deres faglige profil og personlige præferencer.

Kommende aktiviteter
Det næste hold starter på Game Incubator til september 2017, på et forløb som har en forbedret didaktisk model, og et mere præcist scope for MVP’en. Samtidig arbejdes der på at forankre denne succes i Sverige også, med et hold ambassadører der følger det danske Game Incubator forløb, og trækker erfaringerne herfra med over til Sverige.

Se præsentation