Statusartikel 4.1 – Identifikation af kompetencebehov

Vilken huvudaktivitet arbetar ni med och hur?
Vi arbetar med att samla in arbetslivets kompetensförsörjningsbehov under aktiviteten
arbetsmarknad. Arbetet genomförs genom personliga besök, telefon, enkäter och
deltagande i olika nätverk.

Vad har ni presterat hittills?
Inom aktiviteten har vi identifierat kompetensförsörjningsbehov inom fordonsbranschen med nytt teknikinnehåll och diagnostisering med digitala verktyg, elkraftssektorn med ny digital teknik, industrin med hållbarhet, underhållsteknik och inom förnybar energi och VA-teknik. Vi arbetar vidare med att försöka släcka dessa ”kompetensgap” och har nära samverkan med Högskolan Väst och andra utbildningsaktörer i arbetet. Vi ser också ett ökat behov av kunskaper inom sociala medier hos företagen i vår närhet. Aktiviteter inom detta pågår.
Tillsammans med Högskolan Väst och Sotenäs har ett antal nyckelord tagits fram i
utvecklandet av appen.

Vi sprider kunskaper, erfarenheter och framtaget material bl.a. hemsidan http://coolt.ei.hv.se från Pendlerbroen i våra nyhetsbrev ut till vår personal och även till vår ”distansgrupp” (vuxenutbildningslärare som har ett extra uppdrag inom distansteknik).

Hur ger aktiviteten gränsöverskridande mervärde?
Genom att arbeta tillsammans med andra partners i projektet Pendlerbroen får vi en ökad förståelse för hur det gemensamma kompetensförsörjningsbehovet ser ut i våra regioner. Vi får ett närmare samarbete mellan kommunal verksamhet och Högskola. Vår förståelse för det danska språket, kulturen och olika sätt att uttrycka sig förbättras för varje gång vi ses. Kontaktytor och gemensamma utvecklingsområden gör att vi får gemensamma verktyg till att arbeta med matchning mellan utbildning och arbetsliv.

Vilka är kommande aktiviteter?
Besök på Business Aaalborg planeras under hösten. Vi påbörjar arbetet vi med att hitta
praktikplatser för danska studerande från UCN inom administration/HR. Kompetensöverföring mellan Sotenäs kommun, Kunskapsförbundet, Bussines Aalborg och Högskolan kommer att ske under hösten för att mata in underlag i appen.