Statusartikel 4.2 – Framtidens digitala klassrum

Artiklen omhandler hvilke muligheder digitaliseringen tilbyder ift. moderne undervisningsformer samt ikke mindst de krav, som stilles til moderne-digitale studerende. Omdrejningspunktet er især det personificerede læringsmiljø – “Personalized Learning Environment” (PLE).

Endvidere berører artiklen ligeledes hvordan et muligt didaktisk design kan se ud. Dette er eksemplificeret ved en didaktisk model (Levinsen, K. 2014 – på baggrund af Sørensen B. H.)

Læs artiklen her