Statusartikel 4.2 – afdaekning av digitale lösningsmodeller

 • Syftet med denna aktivitet är att öka kunskapsnivån om och i användandet av digitala
  verktyg, både för de aktiva deltagarna i projektet, men att också göra denna kunskap
  tillgänglig för en större grupp personer.
 • Målet är att ta fram en plattform där digitala verktyg avsedda för olika former förarbete och samarbete presenteras både som ett utbud, men också med tillhörande förklaring av vilka användningsområden de har, men också guider (både i text, video och bilder) för hur dessa installeras och används.
 • Aktiviteter:
  • En webbplats har etablerats på adressen http://coolt.ei.hv.se/ där ett antal verktyg presenteras och beskrivs under rubrikerna samarbeta, kommunicera och presentera
  • Lägga till fler verktyg, t.ex. Zoom under kommunikation.
  • Fortsätta att på ett strategiskt sätt sprida sidan till så många som möjligt.
  • Eventuellt. lyfta ut sidan till en extern webbplats.
  • Lägga in våra egna appar på sidan?