Statusartikel 5.1 – Quick Match (09/02-2018)

Denne artikel belyser den centrale og tilbagevendende aktivitet i projekt Pendlerbroen: de såkaldte Quick Matches (QM). Først præsenteres hvad en QM består af, stærkt efterfulgt af hvilke erfaringer, målsætninger og præstationer, som Pendlerbroen har gjort sig i løbet af dette flerårige projekt.

Målgruppen for disse Quick Matches har i særdeleshed været studerende på IT-uddannelser ved henholdsvis Högskolan Vest og UCN.

Læs artiklen her