Statusartikel 5.2 – Digital pendling

 • Syfte: Att öka kunskapen om och i olika digitala verktyg som kan vara användbara för att stödja och underlätta digital pendling över gränsen, både för deltagare i projektet men också andra som kan ha nytta av den kunskapen.
 • Aktiviteter:
  • Deltagare inom projektet testar olika digitala verktyg inom ramen för sitt
   arbete i projektet (pågående).
  • Deltagare inom projektet testar olika digitala verktyg i sitt dagliga arbete
   (pågående).
  • Deltagare sprider information om eventuella nya kunskaper och uppmuntrar
   studenter, kollegor och andra man kommer i kontakt med till att vara med och
   testa de olika verktygen (pågående).
  • Utarbeta en delprojektplan för att komma i gång med punkten nedan.
  • Sammanställa de erfarenheter av att använda digitala verktyg både för att
   arbeta på distans men också specifikt med att arbeta på distans över gränsen
   (kommande).

Gränsöverskridande mervärde: Genom att vi som arbetar inom projektet samt fått
prova på olika verktyg för samarbete, kommunikation och presentation så har vi
möjliggjort ett tätare gränsöverskridande arbete. Projektledningen i Danmark och
Sverige har utöver mer traditionella samarbetsförmer som fysiska möten och mail
numera regelbundna digitala möten med hjälp av de olika verktygen som presenteras
http://coolt.ei.hv.se. Detta ger möjlighet att öva på språkförståelse annat än i text.
Vår erfarenhet är att det fungerar mycket smidigt att förstå varandra i text, att det när
vi talar med varandra är betydligt svårare. Täta möjligheter till att öva upp vår
språkförståelse under digitala möten har genererat betydligt bättre förmåga att förstå
varandra och därmed kunna arbeta tillsammans med färr ”hinder”.

 • Fortsätta testa de verktyg man ännu inte hunnit med, samt de nya som adderas
  under vägens gång.
 • Utarbeta en delprojektplan för att komma i gång med punkten nedan.
 • Sammanställa reflektioner kring användandet av digitala verktyg för distansarbete
  samt mer specifikt distansarbete över gränsen.