Statusartikel 5.3 – Udveksling af arbejdskraft

I projekt Pendlerbroen er der gjort rede for en del aktiviteter, som har til hensigt at hjælpe vores målgrupper – studerende og erhvervsliv – så fysisk såvel som digital pendling sker så smertefrit som muligt.

En af delaktiviteterne i projektet: Udveksling af arbejdskraft skulle netop tage hånd om fysisk pendling og tilrettelæggelse af rejse og ophold. Dette skulle munde ud i en applikation, så pendlere hurtigt kunne orientere sig om mulighed for eksempelvis overnatning, forplejning, kulturelle arrangementer, seværdigheder o. lign.

Den oprindelige idé med delaktiviteten var:  “Med olika funktioner för stöd i den lokala närvaron och fysiska pendlingen underlättas närvaro och resa till och från det lokala besöket. Att redan innan avresa från hemorten kunna göra bokningar och beställningar av nödvändigheter för vardagslivet utökar möjligheten för användningen, av den tid som står till förfogande för det lokala besöket, på så effektivt och kostnadsbesparande sätt som möjligt. Lägre kostnader för både säljare och köpare av mikrokompetenser ökar sannolikheten för fortsatta samarbeten.” (Uddrag af Kompletteringsbrevet til hovedansøgningen 2015 – 2018. Udveksling af arbejdskraft s. 12)

Efter nogle diskussioner i partnerskabet om relevansen af en applikation til ovennævnte, besluttede vi, at der findes så mange applikationer og hjemmesider, der i forvejen indeholder alle ingredienser, så endnu en applikation bare ville drukne i alt det øvrige materiale.

Hvad nu? Alternativet til en applikation bliver derfor en hjemmeside, som samler links fra alle de hjemmesider og applikationer som allerede findes i de regioner, som partnerskabet omfatter: Trollhättan, Vänersborg, Sotenäs og Nordjylland.

Opbygningen af sitet, vil ligne det site, som allerede er opbygget med digitale værktøjer: https://pendlerbroen.com/uddannelse/verktyg/

Alt vil blive systematiseret i kategorier, så det er let at finde links, der omhandler overnatning, spisemuligheder o.a. Dernæst vil man kunne søge ved at klikke på de søgeord, som også vil være på sitet.

Hvad er der præsteret indtil nu?

Aktiviteten er ikke påbegyndt endnu, og det skyldes, at den i sin oprindelige form, ikke var relevant (se ovenfor). Derfor starter vi aktiviteten i sin nye form – opbygning af en hjemmeside med relevante links i efteråret 2017 med Britt Marie Sjöholm fra Högskolan Väst som primus Motor.

Den anden aktivitet, som omhandler undersøgelse af studerendes villighed til mobilitet over grænser påbegyndes ligeledes i løbet af efteråret, når vi har indikationer der giver os et billede af de studerendes villighed til fysisk pendling.

Hvordan giver aktiviteten grænseoverskridende merværdi? Den grænseoverskridende merværdi i denne delaktivitet skulle være:

“Genom, för företagen, kostnadseffektiva samarbeten skapas förutsättningar för återkommande och långsiktiga kompetensutbyten och bidrar till att öka antalet gränsöverskridande aktiviteter. Möjligheten ökar också för att skapa samarbeten och företagsnätverk.” Altså skulle applikationen gøre det mere overskueligt at pendle til et fremmed område og få et samlet overblik over de behov, som skal dækkes.

Ved i stedet for at udvikle en samling af links til samme muligheder og en systematisering af samme på kategorier og region, bibeholdes den grænseoverskridende merværdi for de som måtte pendle fysisk.

Hvad blive de kommende aktiviteter: I efteråret 2017 påbegyndes indsamling af data til hjemmesiden og i forbindelse med udvikling af hjemmesiden, skal de indsamlede links kategoriseres og påhæftes søgeord for en fleksibel søgning.