Statusartikel 6.1 – Afrapportering og evaluering

Denne artikel har til formål at kortlægge og ikke mindst afrapportere og evaluere på følgende:

 • Slutkonferencen d. 16-17 Maj 2018, som fandt sted på UCN Sofiendalsvej, 9200 Aalborg SV.
 • Evaluering af Pendlerbroen for så vidt angår: organisation og ledelse, kobling til Interreg, Task Force og fremdrift samt mødeaktiviteter.
  • Projektets formål
  • Målsætninger og realiseringen af disse
  • Komplementeringsnotat
  • Evalueringsmodel
 • Gennemførelse af evaluering herunder valg af evaluator, metodeovervejelser mv.
 • Arbejdsspørgsmål i grupper, jf. Partnermødet 27-28 Februar 2018

Læs afrapporteringen og evalueringen her