Statusartikel 6.1 – Afrapportering og evaluering

Slutkonference

Status for slutkonference:
Datoer: fra den 16-17 maj 2017
Hermed er konferencen delt i to dag, hvor den første har fokus for det akademiske miljø og den anden har
et fokus for erhvervslivet.
Konferencen placeres på UCN Campus Teknologi Sofiendalsvej 60 9200 Aalborg. Der er bestilt lokaler. Der
er plads til maks. 120 deltager. Konferencen er gratis.
Oplægsholder og konkrete workshops er stadig i spil programmet er derfor ikke fastsat endnu.

Informationsartikler

1. Uddannelse (efterår 2016)
Udførende i forløbet: Lennarth Bernhardsson (HV), Stine Nørkjær Nielsen.
(Stine udarbejder oversigt over Danske uddannelses forhold og Lennarth udarbejder
oversigt over Svenske uddannelses forhold. Efter følgende udarbejder vi to artikler med
sammenstilling af Danske og Svenske forhold).
Output: to info artikler en på dansk og en på Svensk.
Proces deltagere: Anders Rask og Lars Busk Jørgensen

2. Læringstilgang (forår 2017)
Udførende i forløbet: Lars Busk Jørgensen Lennarth Bernhardsson (HV), Stine Nørkjær
Nielsen, Anders Rask.
(Stine og Anders udarbejder oversigt over UCNs læringstilgen og Lennarth udarbejder
oversigt over HVs læringstilgang. Efter følgende udarbejder vi to artikler med
sammenstilling af Danske og Svenske forhold).
Output: to info artikler en på dansk og en på Svensk.
Proces deltagere:

3. Øjenkontakt i forbindelse med E-læring og telepresence (opstart forår 2017)
Udførende i forløbet: Stefan Nilsson, Nikolaj Hyldig, Stine Nørkjær Nielsen, Anders Rask.
Output: to info artikler en på dansk og en på Svensk.
Procesdeltagere: Lars Busk Jørgensen

4. Tag’ing vedr. beskrivelse af indhold på undervisningsmateriale (opstart 2016)
Udførende i forløbet: Stefan Nilsson, Anders Rask.
Output: to info artikler en på dansk og en på Svensk.
Procesdeltagere: Lars Busk Jørgensen

5. Proces vedr. opstart af FoU projekter (2018)
Udførende i forløbet: Lars Busk Jørgensen, Lennarth Bernhardsson (HV), Stine Nørkjær
Nielsen, Anders Rask.
Output: to info artikler en på dansk og en på Svensk.  Procesdeltagere: Lars Busk Jørgensen

HA 3.2: Det digitale undervisningsrum
A. Afklaring af modeller, former og didaktik
B. Udvikling og afprøvning før semesterstart
C. Indkøb af eventuel hardware
D. Afprøvning og justering

Udførende i forløbet: Stefan Nilsson, Nikolaj Hyldig, Stine Nørkjær Nielsen og Anders Rask.
Procesdeltagere: Lars Busk Jørgensen, Susanne Dau.
Videnskabelig artikel på grundlag af empiri og relevante artikler.
Output: to videnskabelige artikler en på Svensk og en på Dansk.

Emner vedrørende indhold:
MOOC i undervisningen.
Revit asynkrone videoer, OER. (Open Educational Resources)
Samt fordele ved øjenkontakt.