Statusartikel 6.2 – Task Force og udbredelse af resultater

Status vedrørende hovedaktivitet 6.2 Taskforce og udbredelse af resultater:
Der er etableret en task force, som er sammensat af to danske og 2 svenske medlemmer.
Task force rolle er beskrevet i det vedtagne kommissorium for Task Force.
Både Högskolan Väst og UCN har afholdt møder med henholdsvis de svenske og danske medlemmer af taskforce for at drøfte og afklare task force rolle i Pendlerbroen.
Task forcen deltog i Pendlerbroens midtvejsseminar og fik derved indblik i Pendlerbro-projektet og dets status på dette tidspunkt.
En af de centrale opgaver for Task Force er at bidrage med forslag til hvordan projektets partnere kan sikre forankring og udbredelse af projektets resultater og realisere de forskellige mål, der er sat i projektet.
Udbredelsen af resultater vil være relevante indenfor uddannelsessektoren (bl.a. HV og UCN) og det lokale og regionale virksomheder og erhvervsliv samt kommuner. Etableringen af projektets hjemmeside er et vigtigt element i udbredelsen af projektets resultater.

Grænseoverskridende merværdi
Den grænseoverskridende merværdi fremkommer ved, at Task Force er sammensat er 2 danske og 2 svenske medlemmer, som fra hver deres kulturelle, organisatoriske og geografiske perspektiv kan bidrage med input til at opfylde formålet med task force, som beskrevet i kommissoriet.

Kommende aktiviteter:
Som kommende aktiviteter kan peges på at få involveret Task Force mere i projektet, så projektet kan få endnu mere gavn af task force viden og erfaringer med hensyn til hvordan man i projektet kan sikre forankring af resultaterne og sikre den  grænseoverskridende merværdi indenfor projektets forskellige aktiviteter.
Herudover skal projektets partnere have drøftet og besluttet flere tiltag med hensyn til udbredelse af projektets resultater og kendskab. Det kan f.eks. være udarbejdelse af brochuremateriale målrettet de svenske og danske studerende.