Uddannelse

3.1 – Match af uddannelser

Projektet er i gang med udvikling af fælles uddannelsesmoduler. I nogle moduler indgår fysisk tilstedeværelse noget af tiden andre udbydes som Open Educational Resources (OER). Lige nu arbejder projektet med moduler inden for:

Gruppedynamik med Insights Discovery
Kurset udbydes både til en gruppe af studerende i forbindelse med det digitale praktikforløb og som et modul til en gruppe på max 20 studerende på Högskolan Väst, hvor underviseren giver 2-3 workshops over 2-3 dage inden for samme uge på skolen.

Målet med modulet er, at bevidstgøre de studerende om, hvordan de kan:

  • Forstå sig selv i forhold til deres omgivelser
  • Identificere og tilpasse deres kommunikation til forskellige typer
  • Planlægge dynamisk projektgruppearbejde.

Spiludvikling
“Spiludvikling” er et 6 ugers valgfrit modul, som giver den studerende en forståelse for spil og udvikling af disse. Udviklingsarbejdet med 2D-spil foregår i Unity spilgeneratoren. Undervisning og opgaver vil ud over at være baseret på programmets kerneområder også have et tværfagligt fokus på spilkoncepter og prototyper.

Modulet giver en bred introduktion til forståelsen for spillere, spiltyper – og æstetik såvel som for forretningsdelen i spilindustrien kombineret med fokus på det at desgne arbejdsprototyper af 2D spil i pusle – og platformgenren.

Flere beskrivelser følger

3.2 – Det digitale undervisningsrum

Beskrivelse følger

3.3 – Udvikling af digitalt praktikmodul – CRONO

Studerende inden for bl.a. multimedie, 3D animation, grafisk design og markedsføringsuddannelser arbejder sammen i tværfaglige teams om at udvikle potentielle markedsklare computerspil. forløbet, som strækker sig over 10 uger vil undervejs blive understøttet af mentorer og “hands-on” sessioner af professionelle spiludviklere.

Herunder følger nogle links til game-site communities, hvor prototypen som de studerende arbejdede med på CRONO-forløbet kan ses:

Besøg GameJolt

Besøg Gamejolt-website

Følg Gamejolt på Facebook