3.2 – Det digitale undervisningsrum

Etablering af digitale undervisningsrum

Noter fra København[877]

Deltagere i aktiviteten er:

Lennarth Bernhardsson (HV), Stefan Nilsson (HV), Anne-Mette Nortvig (AAU), Susanne Dau (UCN), Nikolaj Hyldig (UCN), Anders Rask (UCN), Birgitte Christiansen (HV)

I denne arbejdsgruppe arbejder vi med at etablere et digitalt undervisningsrum.

Det digitale undervisningsrum er som en paraply for mange aktiviteter, der alle spiller en vigtig rolle i det samlede billede.

Her i understående video afprøves øjenkontakten i forbindelse med videokommunikation, med henblik på dens betydning for læring i virtuelle undervisningsmiljøer – blended learning eksisterer allerede derude, som onlineundervisning.

Vi startede rent metodologisk ved at afdække ”Establishing Requirements” gennem en analyse, der førte til fire artikler

1. & 2. artikel omhandler det danske- og svenske uddannelses system. Artiklerne afsluttes med en refleksion og sammenligning

3 & 4. artikel omhandler læringstilgang og digitalt medieret undervisning i det danske- og svenske uddannelsessystem. Artiklerne afsluttes med en refleksion og en sammenligning.

design

Sideløbende med artikelskrivningen udarbejdede vi et didaktisk design til et digitalt undervisningsrum.

Det didaktiske design blev udarbejdet på en workshop i København i samarbejde mellem Högskolan Väst (HV), Aalborg Universitet (AAU) og University College Nordjylland (UCN). (Lennarth Bernhardsson (HV), Stefan Nilsson (HV), Anne-Mette Nortvig (AAU) og Anders Rask (UCN)).

Vi har således skabt et sammenhængende didaktisk design med input fra både det svenske og danske undervisningssystem (se figur 1003).

____________________________________________________________________________________________

”Digitale undervisningsrum”

Analyseprocessen dokumenteres med fire informationsartikler om det svenske og danske uddannelsessystem og overgangen til digitalt medieret undervisning.Image007

Oversigt og inspiration vedrørende digitale værktøjer fra aktivitet 4.2 ”Afdækning af digitale løsningsmodeller” (coolt.ei.hv.se med eksempler som Google Drive, Skype og mange andre).

I processen er vi blevet opmærksomme på den store betydning af øjenkontakt både gennem egne erfaringer og gennem kvalitative interviews. Vi har beskrevet processen og udarbejdet et Paper til konferencen ECEL European Conference on E-learning, som skal præsenteres af Susanne Dau.

Stefan har udarbejdet nogle prototyper på web kameraer, der kan monteres på skærmen, så vinklen mellem kamera og skærm formindskes.

Arbejdet med aktiviteten giver grænseoverskridende merværdi på to måder:

Den første måde, hvorpå aktiviteten giver grænseoverskridende merværdi, er ved at vi arbejder sammen i teamet over grænsen, og at vi derved trækker på både svenske og danske erfaringer.

Dernæst giver aktiviteten grænseoverskridende merværdi ved at vi udvikler en model for et digitalt undervisningsrum, der kan anvendes af studerende og erhvervsliv til at dele viden og modtage læringsforløb over grænserne.

De kommende aktiviteter vil blive 2. Iteration af en prototype. Denne iteration skal indeholde afprøvning af udstyr og efterfølgende test med de studerende, hvor de skal kommunikere over landegrænserne. Efter kommunikationen er afviklet vil de studerende blive interviewet om deres oplevelse ved hjælp af en spørgeguide til et kvalitativt interview.

Denne empiri skal lægge til grund for det endelige design.

Läs de artiklar som skrivits inom denna aktivitet här:

Mutual Eye Contact in Online Video Conferencing

Framtidens digitala klassrum