3.1 – Kurser og OER-moduler

På denne side kan du læse nærmere om kurser og OER-moduler.

_______________________________________________________________________________

፨ Design Thinking – Problem Oriented Design.
UCN, 2 ECTS

Linking user insights with design decisions via framing working principles and aspired value. Creating meaning in products –  from user insights to product innovation. The session(s) gives the insight of the theoretical drivers for design thinking and how designers work, by moving from theory to application of design thinking in integrated product development. The focus is on framing as the core element of the designer’s approach handle wicked problems and make the tame for create meaning in the product as the solution to the complex problems. From defining frames and its content, creating frames and its sub-frames to designing for and with frames toward the implementation in the further development.

Click here for more information about the education: Digital Concept Development

Klik her for mere information om uddannelsen: Digital Konceptudvikling

፨ Mapping User Experience for Designing Digital Service Concepts.
UCN, 2 ECTS

A service design approach to develop whole digital concepts across multiple medias. Communicating, analysing and designing for user journeys and experiences. Moving from designing single digital devices/apps to designing whole digital service concepts, where the digital devices is just a tool along the way for the user to accomplish their goal, by mapping out the whole user journey from awareness of the concept to use and leaving the digital service/concept. The focus of this session(s) is mapping the journey, use of methods to collect data and gain the necessary insight of the journey. Breaking down the costumer journey map to it singles elements to gain a fully understanding of the value of mapping a journey. How to use journey mapping for communication and for designing enrich digital service concepts for costumers.

Click here for more information about the education: Digital Concept Development

Klik her for mere information om uddannelsen: Digital Konceptudvikling

፨ Value Proposition Design.
UCN, 2 ECTS

Linking user insights with design decision. Align customer expectations with value proposition and helping customers accomplish their goals. Derived from the Business Model Canvas the focus of the session(s) is Value Proposition Canvas. Gaining insight of costumers toward working with costumer jobs, pains, and gains. Developing your value proposition to a higher quality by making the value offering and company’s products aligned with costumer’s jobs, pains, and gains in a prioritized offering.

Click here for more information about the education: Digital Concept Development

Klik her for mere information om uddannelsen: Digital Konceptudvikling

፨ Grundläggande 3D-grafisk modellering.
HV; 7,5 ECTS, nät

Under kursen får du möjligheter att lära dig om produktionsprocessen för stillbildsproduktion inom 3D-grafik. Vi jobbar i professionella verktyg för 3D-grafisk modellering, vilket du skall behärska på en grundläggande nivå inom kursens ramar. Målsättning är att du skall leverera en färdig stillbildsprodukt vid kursslut. Områden som kursen fokuserar på är grundläggande modelleringssätt, materialhantering samt ljussättning. Läs mer ….

፨ Webbutveckling med HTML och CSS.
HV, 7,5 ECTS, nät

Den här kursen ger dig kunskaper i de tekniker som behövs för att utveckla moderna webbplatser som följer dagens standarder. Kursen fokuserar på webbens byggstenar XHTML/HTML5 och CSS. Vi går igenom semantiskt korrekt uppmärkning av HTML-sidor och tillhörande stilmallar för att ange sidornas utseende. Vidare går vi igenom hur man skapar responsiva sidor, det vill säga sidor som anpassar sitt utseende beroende på om de till exempel visas på datorskärm, läsplatta eller mobiltelefon. Läs mer ….

፨ Spelutveckling i 3D-miljö.
HV, 7,5 ECTS, Nät

Vill du vara med och tillverka framtidens spel? I kursen använder vi en modern spelutvecklingsmotor som till exempel Unity eller Unreal för att skapa 3D-objekt och låta dessa interagera med varandra. Vissa objekt i spelet kan dessutom skapas i ett annat 3D-program som till exempel Blender. När spelets objekt är på plats importeras dessa i spelutvecklingsmotorn och med hjälp av den inbyggda fysikmotorn skapas realistiska kollisioner. För att ge extra kraft åt sådana kollisioner används ljud- och ljuseffekter. Slutligen lär du dig grundläggande programmering för att kunna hantera saker som poängräkning och meddelanden som ger återkoppling till spelaren. Under kursens gång kommer vi att varva teori med mycket praktik för att i ett avslutande projektarbete kunna utveckla ett eget 3D-spel utifrån de möjligheter en modern spelmotor erbjuder. Läs mer ….

፨ Spiludviklingsmodul.
UCN, 20 ECTS

Der er i alt tre moduler + en workshop – De påregnes at være på 5 ECTS hver især. Workshoppen er et Gamification modul.

Begge moduler udbydes fra starten af september 2017. Begge er tværfaglige valgfrie studieelementer, hvori der indgår en række forskellige ’fag’ rundt om en case.

፨ Gruppedynamik med Insights Discovery

Kurset udbydes både til en gruppe af studerende i forbindelse med det digitale praktikforløb og som et modul til en gruppe på maksimum 20 studerende på Högskolan Väst, hvor underviseren giver 2-3 workshops over 2-3 dage inden for samme uge på skolen.

Målet med modulet er, at bevidstgøre de studerende om, hvordan de kan:

  • Forstå sig selv i forhold til deres omgivelser
  • Identificere og tilpasse deres kommunikation til forskellige typer
  • Planlægge dynamisk projektgruppearbejde.

Pendlerbroen Insightskursus – program

፨ Multi Medie Design

Promotional Video
UCN, 10 ECTS

Modulbeskrivelse: Promotional Video

Game Development.
UCN, 10 ECTS

Modulbeskrivelse: Game Development

Begge moduler er tværfaglige og er bygget op omkring en case, hvor en række fag vil blive sat i spil. Modulerne afholdes på engelsk og udbydes fra primo september 2017.

____________________________________________________________________________________________

OER-Moduler

Ljud och ljuddesign

Man brukar säga att ljudet är 70% av upplevelsen av film ligger i just ljudet och musiken. Utmaningen är att en bra ljuddesign är något man inte lägger märke till utan den bara finns där och förstärker och styr användaren/betraktarens upplevelse. Det är först när något blir fel, saknas eller avviker från det man förväntar sig som ljuddesignen blir “synlig” och illusionen bryts. Ljuddesign och ljudproduktion är med andra ord något man behöver behärska och förstå för att kunna skapa kvalitet i all medieproduktion.
Det här OER materialet om ljudproduktion och ljuddesign vänder sig till dig som vill veta mer om hur man kan använda sig av ljudlig information när man arbetar med olika medieproduktioner, alltifrån webbsidor till film. Du kommer att få lära dig om hur vi människor uppfattar och tolkar ljudinformation och hur det kan användas inom all sort mediedesign. Vidare tar vi också upp grundläggande teorier om ljud samt hur man kan bearbeta och manipulera ljud och musik för att få önskad effekt med hjälp av digitala verktyg.

http://media.hv.se/kurser/lra-c/category/oer/

Datasäkerhet

Denna micromodul är avsedd att användas som material berör IT-säkerhet. Det är ett antal korta filmer samt övningar. För att kunna göra de praktiska momenten krävs att ni har tillgång till ett webbhotell. Http grundläggande insyn i hur webbläsare och webbserver kommunicerar med fokus på säkerhet
https://dahlbergweb.wordpress.com/oer/micromodul-http/

SQL-injektioner

https://dahlbergweb.wordpress.com/oer/micromodul-sql-injektioner/

NAV

Bifogade filer; casebeskrivningar – uppgiften för projektet.
Filerna är:
projektuppgift_2017 – årets uppgift – ett fiktivt företag med påhittade krav
GuideNAV – guide för NAV2013, den vi hade förra året. Kan användas för årets NAV 2017
Projektanvisning 2016 – förra årets uppgift, där studenterna hittade egna företag och samlade krav på systemet

Modul: Java programmering

Nedenfor kan du læse om Java-programmering om threads, øvelser mv.

Læs mere her

Trykklar pdf-fil

Se hvordan du forbereder en trykklar pdf-fil til 4-farvet tryk. Læs guiden her Klargøring af pdf-fil i InDesign til tryk.

Robotteknologi

Modulbeskrivelse: Robotteknologi

Robotteknologi del 1

Robotteknologi del 2

Robotteknologi del 3

Robotteknologi del 4